Marxists Internet Archive: Македонски

 


Чехословачка


 

1968: Карел Хемала За што се борат чехословачките студенти и младина

1969: Данко Грлиќ „Случајот“ на Чехословачка и новите тенденции во социјализмот

1972: Ота Шик Трет пат: марксистичко-ленинистичката теорија и модерното индустриско општество