Marxists Internet Archive: Македонски

 


Париска комуна


 

1871: Манифест на Париската комуна

1871: Светозар Марковиќ Пропаста на Париската комуна

1917: Владимир Илич Ленин Во што е хероизмот на обидот на комунарите (од „Државата и револуцијата“)

Париска комуна (постер)