Marxists Internet Archive: македонски

 


Нестор Махно

(1888 - 1934)


 

1926: Организациска платформа на Генералниот сојуз на анархисти

1928: Први мај: симбол на една нова ера во животот и борбата на работниците

Нестор Махно