Marxists Internet Archive: Македонски

 


Анархизам


 

1900: Петар Кропоткин Комунизам и анархија

1919: Петар Кропоткин Порака до западноевропските работници

1920: Петар Кропоткин Порака до чехословачките работници

1920: Петар Кропоткин Две писма до Ленин

1922: Александар Беркман Кронштатскиот бунт

1922: Луиџи Фабри Анархизам и комунизам

1926: Нестор Махно и др. Организациска платформа на Генералниот сојуз на анархисти

1928: Нестор Махно Први мај: симбол на една нова ера во животот и борбата на работниците

1969: Мари Букчин Анархијата и организацијата: писмо до левицата

2014: Ноам Чомски Кратка историја на анархизмот


КРИТИКА НА АНАРХИЗМОТ

1872: Фридрих Енгелс За авторитетот

1873: Карл Маркс Политички индиферентизам

1901: Владимир Илич Ленин Анархизам и социјализам

1905: Владимир Илич Ленин Социјализам и анархизам