Marxists Internet Archive: Македонски


Живоин Павловиќ
(1898 - 1941)


portrait

БИОГРАФИЈА

1940: Билансот на советскиот термидор