Marxists Internet Archive: Македонски


Гајо Петровиќ

(1927 - 1993)


БИОГРАФИЈА

1964: Зошто Праксис?

1965: Филозофијата и политиката во социјализмот

1969: Филозофијата и револуцијата: дваесет снопови прашања

1970: Хуманизмот и револуцијата

1993: Признавам

 

Види исто така:

10 јуни 1968: На Загрепскиот универзитет: Исклучени од СК двајца професори и еден студент

 

Гајо Петровиќ