Marxists Internet Archive: македонски

 


Хауард Зин

(1922 - 2010)


 

БИОГРАФИЈА

1970: Проблемот е граѓанската послушност (извадоци)

1980: Народна историја на САД (извадок)

1988: Јас не сум марксист

2004: Оптимизмот на неизвесноста

2006: Одложете ги знамињата