Foto van Eduard Bernstein

Eduard Bernstein

1850 - 1932


Aanvankelijk marxist, later de vader van het revisionisme, dit is de herziening van de marxistische theorie. In het boek De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie formuleerde hij zijn bezwaren. Hij verlaat de idee van revolutie, als het belissende moment en pleit integendeel voor hervormingen. Dit standpunt was natuurlijk een bron van discussie tussen de verschillende marxisten.
Bernstein was een Duits sociaaldemocratisch theoreticus die ook herhaaldelijk in de Rijksdag zetelde. Naast contact met Friedrich Engels, had hij eveneens relaties met de andere grote figuren, zoals Kautsky, Plechanov, Luxemburg, Bebel, enz.

 

 

 

De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie, 1899

De werkstaking - Haar wezen en resultaten, 1908

Werkstaking en lock-out in Duitsland, 1909

Zoek knop