Foto van Daniel Bensa´d

Louis Bertrand

1856 - 1943


Bertrand was een marmerbewerker van beroep maar werd op jonge leeftijd ge´nspireerd door het socialisme. Samen met CÚsar De Paepe, die in 1860 reeds de Association du Peuple te Brussel had opgericht, richtte Bertrand in 1877 de Brabantse Socialistische Partij op die als opvolger van de Brusselse beweging deel ging uitmaken van de Eerste Internationale. Louis Bertrand stond in 1885 eveneens mee aan de wieg van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) die groeide vanuit de Brabantse partij. In datzelfde jaar stichtte Bertrand ook het socialistische dagblad Le Peuple waarvan hij directeur zou worden tussen 1900 en 1907.
Louis Bertrand maakte in 1894 deel uit van de eerste lichting volksvertegenwoordigers die voor de BWP in de Kamer van Volksvertegenwoordigers kon zetelen. Hij bleef in het parlement tot in 1926. Tussen 1895 en 1920 was hij schepen in Schaarbeek en was hij de pionier van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Schaarbeek in het begin van de 20e eeuw. Hij had hierbij ook aandacht voor de sociaal zwakkeren en richtte de maatschappij Schaarbeekse Haard op om te voorzien in sociale woningen.

(Bron: Wikipedia)

 

Recht op leven en zijn logische gevolgen, 1898

Tegen het meervoudig stemrecht, 1914

 

Zoek knop