MIA : Archief : Fernand Braudel

Fernand Braudel was een Franse historicus. Hij vernieuwde zijn discipline door de effecten van economie en geografie op de globale geschiedenis mee te nemen.

Fernand Braudel

1902-1985

“Ik denk dat de mens tot over zijn middel in de dagelijkse sleur zit. Talloze overgeërfde handelingen, te hooi en te gras verzameld en telkens opnieuw herhaald tot aan de dag van vandaag, zijn gewoonten geworden die ons helpen leven, ons gevangen houden en ons hele leven lang beslissingen nemen voor ons”. (Kanttekeningen bij Civilisation matérielle et capitalisme)

Fernand Braudel

Werken:

Kanttekeningen bij Civilisation matérielle et capitalisme, 1977

 

 

 Zoek knop