Cajo Brendel
Revolutie en contrarevolutie in Spanje
Voornaamste bronnen


Voornaamste bronnen

a. boeken en brochures

Arrabal, Fernando, Brief aan generaal Franco, 1971, Ned. vertaling Amsterdam 1975.
Atholl, Duchess of, Searchlight on Spain, Harmondsworth 1938. Azaña, Manuel, Larga Caballero en Alvarez Del Vayo, Redevoeringen van -, Den Haag z.j., uitgave van de Spaanse legatie.
Azaña, Manuel, Redevoering, Den Haag z.j., uitgave van de Spaanse legatie.
Bécarud, Jean en Lapouche, Gilles, Anarchistes d’Espagne, Parijs 1970.
Berneri, Camille, Guerre de classes en Espagne, Parijs 1938.
Bolloten, Burnett, The grand camouflage. The Spanish Civil War and Revolution 1936-39, Londen 19682.
Borries, Achim von, ‘Spanien, juli 1936: Die unbekannte Revolution’ in Unter dem Pflaster liegt der Strand 2, Berlijn 1975.
Brandt, Willy, Ein Jahr Krieg und Revolution in Spanien, Parijs 1937.
Brenan, Gerald, Het Spaanse labyrinth, Amsterdam 1947.
Broué, Pierre, La révolution espagnole 1931-1939, Parijs 1973.
Broué, Pierre en Témime, Emile, Revolution und Krieg in Spanien, Frankfurt am Main 1975.
Brouwer, dr. J., De Spaanse burgeroorlog, Hilversum 1936.
Brouwer, dr. J., Een katholiek Spanjaard over Spanje, Bilthoven 1937.
Conze, Edward, Spain today, Londen 1936.
Daniels, E., Geschichte des Kriegswesens, 2. Auflage, Berlijn 1920-1927.
Delbrück, H., Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, Berlijn 1908-1920.
Diamant, Max, ‘Streik und Widerstand unter der Franco-Dictatur’ in Zur Theorie und Praxis des Streiks, Frankfurt am Main 1971.
Duerr, Hans Peter en Souchy, Augustin, Stalinismus und Anarchismus in der spanischen Revolution, Berlijn 1973.
Engels, Friedrich, Bedingungen und Voraussetzungen eines Krieges der heiligen Allianz gegen Frankreich, MEW, Bd. 7, p. 468.
Enzensberger, Hans Magnus, De korte zomer van de anarchie, Utrecht-Antwerpen 1973.
Falcon, César, Critique de la révolution espagnole, Parijs 1932.
Gallo, Max, Histoire de l’Espagne franquiste, Verviers 1969.
Garcia, Miguel, Spanien, Kampf und Gefangenschaft 1939-1969, Berlijn 1975.
Gerlach, Erich en Souchy, Augustin, Soziale Revolution in Spanien, Berlijn 1974.
Gewerkschaftsbewegung in Spanien — Auf dem Weg zur Einheit?, Berlijn 1976, bloemlezing uitgegeven door Hans-Werner Franz en Santiago Tovar.
Grondbeginselen der communistische productie en distributie, uitgave van de Groep van Internationale Communisten, Amsterdam 1935. Grondijs, prof. dr. L. H., Spanje, een voortzetting van de Russische revolutie?, Leiden 1937.
Guérin, Daniel, L’Anarchisme, Parijs 1965.
Ibanez, Vicente-Blasco, Alfons XIII en Marokko, Den Haag z.j., Nederlandse bewerking van Alphonse XIII démasqué, Parijs 1924. Iglesias, Ignacio, Trotsky et la révolution espagnole, Lausanne 1974.
Landau, Katia, Le Stalinisme, bourreau de la révolution espagnole 1937-1938, herdruk, Parijs 1971.
Lapeyre, Paul, Révolution et contre-révolution en Espagne, Parijs 1938.
Leval, Gaston, Espagne libertaire 1936-1939, l’oeuvre constructive de la révolution espagnole, Parijs 1971.
Lichtveld, Lou, De sfinx van Spanje, Rotterdam 1937.
Livre blanc sur le système pénitaire espagnol, Parijs 1953.
Lorenzo, César M., Les anarchistes espagnols et le pouvoir, Parijs 1969.
Louzon, Robert, La contre-révolution en Espagne, Parijs 1938.
Madariaga, Salvador de, Spain, Londen 1930.
Marvaud, Angel, La question sociale en Espagne, Parijs 1910.
Marvaud, Angel, L’Espagne au XX-ième siècle, Parijs 1913.
Marx, Karl, Das revolutionäre Spanien, MEW, Bd. 10, p. 431.
Marx, Karl, Espartero, MEW, Bd. 10, p. 381.
Maurin, Joaquin, Révolution et contre-révolution en Espagne, Parijs 1937.
Miro, Antoine, l’Exilé, souvenirs d’un républicain espagnol, Parijs 1976.
Moch, Jules en Picard-Moch, Germaine, L’Espagne républicaine, Parijs 1933.
Müller-Lehning, Arthur, De Spaanse revolutie, Amsterdam 1932.
Negrin, Juan, Trois discours de -, Genève 1937.
Ollivier, Marcel, Le Guépéou en Espagne; les journées sanglantes de Barcelone, Parijs 1937.
Orwell, George, Saluut aan Catalonië, Amsterdam 1964.
Paz, Abel, Durruti, le peuple en armes, Parijs 1972.
Peirats, José, What is the C.N.T.?, Londen 19742.
Peiro, Juan en Souchy, Augustin, ökonomie und Revolution, Berlijn 1975.
Prudhommeaux, A. en D., Catalogne libertaire 1936-1937, Parijs 1948. Rathfelder, Erich, Stein, Anna en Vogel, Klaus, Alle oder keiner! Comisiones Obreras, neue Arbeiterbewegung in Spanien, Berlijn 1976; Ned. vertaling: Wij staken! De socialistische strijd van de Comisiones Obreras in Spanje, Baarn 1976.
Revolutie in Spanje, brochure van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Amsterdam z.j.
Revolution und Konterrevolution, die Maiereignisse 1937 in Katalonien, brochure van de CNT, Barcelona 1937.
Richards, Vernon, Enseignement de la révolution espagnole, Parijs 1975.
Rocker, Rudolf, Die spanische Tragddie, Berlijn 1976.
Rühl, Alfred, Vom Wirtschaftsgeist in Spanien, Leipzig 1928.
Semprun-Maura, Carlos, Révolution et contre-révolution en Catalogne, Tours 1974.
Santillan, D. Abad de, De ekonomische organisatie van de revolutie, Amsterdam 1937.
Schütze, Bernhard, Rekonstruktion der Freiheit; Die politischen Oppositionsbewegungen in Spanien, Frankfurt am Main 1969.
Simon, O. K., Hitler en Espagne, Parijs 1938.
Souchy, Augustin, Nacht über Spanien, Darmstadt-Land z.j.
Spanje, het uur van de waarheid, uitgave ‘Inter’, Amsterdam 1976.
Thomas, Hugh, The Spanish Civil War, Harmondsworth 1965.
Trotski, Leon, De Spaanse revolutie en de gevaren die haar bedreigen, Amsterdam 1931.
Trotski, Leon, ‘La révolution espagnole et les tâches communistes’ in La révolution permanente, Parijs 1932.
Vilar, Sergio, Die spanische Opposition, Keulen 1971.
Weitz, Lucien, Autour du procès du POUM, Parijs 1938.

b. periodieken

[Met een * aangeduide periodieken of bladen verschenen vóór de Tweede Wereldoorlog]

Acción Comunista, bloemlezing 1965-1971, Frankfurt am Main 1972.
Apep, bulletin van het persbureau España Popular van het FRAP (Nederlandse editie).
* De Arbeider, Anarchistisch weekblad.
Das Arbeiterwort (orgaan van de Zwitserse Socialistische Arbeidersbond).
* De Belgische Vakbeweging.
* Boletin de Información CNT-FAI (Duitse uitgave).
CNT, in Toulouse uitgegeven orgaan van anarchosyndicalistische emigranten.
Daad en Gedachte, orgaan voor de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd.
* De Enige Weg, trotskistisch weekblad.
Espoir, in Toulouse uitgegeven orgaan van anarchosyndicalistische emigranten.
* Grondslagen, anarchosyndicalistisch maandblad.
* Independent News, informatiebulletin van de POUM (Franstalig).
* Die Internationale, Duits anarchosyndicalistisch maandblad.
* Het Liga-signaal, orgaan van de Vlaamse Arbeidersliga.
La Lanterne Noire, Frans anarchistisch maandblad.
* The New Statesman and Nation.
* De Nieuwe Fakkel, orgaan van de RSAP.
* De Nieuwe Kern, maandblad.
* De Nieuwe Weg, onafhankelijk revolutionair-socialistisch maandblad.
Noir et Rouge, Frans anarchistisch tijdschrift.
* PIC, persdienst van de Groep van Internationale Communisten.
* Problèmes Politiques et Sociaux, uitgave van La documentation française.
* Proletariër, uitgave van de Haagse Radengroep.
* Proletarische Beschouwingen, uitgave van de Haagse Radengroep.
* De Rode Oktober, orgaan van de RSAP.
* Rundschau über Politik, Wirtschaft und Arbeiterbewegung.
* De Socialist, weekblad van de Bond van Revolutionaire Socialisten.
* Die soziale Revolution, Frontzeitung der CNT-FAI.
* Die spanische Revolution, uitgave van de POUM.
Spanje-bulletin (later Spanje-krant), uitgave van de Acción Fuega.
Spartacus, orgaan van de Spartacusbond.
* De Syndikalist, weekblad van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond.
De Tijd.
* La Vérité
, orgaan van de Franse sectie van de IVde Internationale.
De Vlam.
* De Vrije Arbeider, orgaan van de Federatie van Anarchisten in Nederland.
* De Vrije Socialist, anarchistisch weekblad.
* De Wapens Neer, orgaan van de Antimilitaristische Vereniging.

c. dagbladen

Algemeen Dagblad.
Christian Science Monitor.
Financial Times.
* Handelsblad.
Manchester Guardian
(later: The Guardian).
* Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Het Parool
.
Le Monde.
Rotterdamsch Nieuwsblad.
De Telegraaf.
* De Tribune.
Trouw.
* Het Vaderland.
* Het Volksdagblad.
De Volkskrant.
* Vooruit.
Het Vrije Volk.
De Waarheid.