Doctor in de wijsbegeerte en letteren, werkleider aan de Rijksuniversiteit Gent. Erelid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (België). Hij schreef verschillende werken over de arbeidersbeweging en de sociale en politieke situatie.

Jan Craeybeckx

1923 -  


Jan Craeybeckx

Werken:

De Gentse socialistische arbeidersbeweging in de jaren vóór de stichting van de BWP (1885), 1959

De arbeiders vóór de industriële omwenteling, 1960

Het Belgische socialisme in de periode van de stichting van de BWP, 1960

 

 


Zoek knop