MIA : Archief : Tamara Deutscher

Gekend als vrouw en medewerker van Isaac Deutscher. Ze was een taalkundige met een heldere en goede pen, een zorgvuldige en kritische geleerde. Ook was ze een medewerker van E.H. Carr toen hij de laatste delen van zijn ‘History of the Soviet Union’ aan het voorbereiden was. Ze schreef ook doordringende essays en overzichten. Tamara Deutscher bewonderde Trotski ten zeerste, en ze was verheugd toen ze enkele weken voor haar dood kon meewerken in een film over Trotski gebaseerd op materiaal dat bij haar thuis was opgenomen. Maar ze was geen blinde aanbidster van Trotski of van wie dan ook, ze was geïrriteerd door het sektarische gekibbel van de groepen die zich beriepen op de erfenis van Trotski.
Artikel van R. Miliband bij de dood van Tamara Deutscher

Tamara Deutscher

1913 - 1990


Werken:

Een Belgische Jood in oorlogstijd, 1986

 

 

 

 


Zoek knop