MIA : Archief : Jan Dhondt

Was professor hedendaagse geschiedenis aan de universiteit van Gent, daarna doceerde hij Oost-Aziatische geschiedenis, geschiedenis van de Byzantijnse en Slavische wereld aan het Hoger Instituut voor Oosterse, Oost-Europese en Afrikaanse Taalkunde. Hij publiceerde ‘Geschiedenis van België’, ‘Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België’, ‘Flandria Nostra’ en verschillende werken in het Frans zoals ‘Hommes et pouvoir’.

Jan Dhondt

1915 - 1972

De meeste van onze politieke, filosofische of religieuze, nationale stellingnamen steunen, zonder dat het ons meestal bewust wordt, op hetgeen we menen te weten over wat er vroeger gebeurd is. Hieruit volgt, dat indien men ons kan doen geloven dat de zaken “anders” verlopen zijn, er kans bestaat dat we ook een andere houding aannemen of tenminste dat onze grondbeginselen zich stilaan gaan wijzigen. Er bestaat dan ook een moeilijk vatbare maar felle strijd om het verleden.


Werken:

Geschiedkundige opstellen, 1949-1960

Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België, 1960-1967

 

 

 


Zoek knop