MIA : Archief : Henryk Grossmann

Henryk Grossman

Herhaaldelijk vervolgd en gevangen gezet vertrekt hij einde 1925 naar Frankfurt. Daar schrijft hij zijn werk over de kapitalistische crisis. Een nieuwe verbanning (1933) brengt hem eerst naar Brittannië, later de VS. In 1949 keert hij terug naar Duitsland, als professor politieke economie te Leipzig.

Henryk Grossmann

1881-1950

“Uit angst, in tegenspraak met de bestaande eigendomsbelangen te raken, streefde men er naar de economische theorie een zo abstract-formeel mogelijke vorm te geven, die afzag van elke kwalitatief-concrete inhoud [81] Kortom, men streefde ernaar de markttheorie als uitgangspunt te nemen voor een verdelingsleer: middels een rekensommetje kon men dan het bewijs leveren, dat alle productiefactoren schadeloos worden gesteld naar rato van de bijdrage die zij hebben geleverd bij de totstandkoming van het product. Ergo, de arbeider ontvangt in zijn arbeidsloon de volledige vergoeding voor zijn arbeid.” (Marx en de klassieke politieke economie)Biografie (Engels)

Werken:

Marx en de klassieke politieke economie, 1966


Zie ook:

Inleiding tot de Bijdrage tot de politieke economie
Productiviteit van het kapitaal. Productieve en onproductieve arbeid
Productieve en onproductieve arbeidZoek knop