MIA : Archief : Camille Huysmans

Sociaaldemocratisch politcus, gerekend tot de linkerzijde. Streed voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. In 1905 secretaris van de Tweede Internationale, speelde een rol met de Conferentie van Stockholm (1917). Voorzitter van de Kamer geweest en ministerposten bekleed, waaronder deze van eerste-minister van 1946 tot 1947.

Camille Huysmans

1871 - 1968


Camille Huysmans

Werken:

De Omwenteling van 1830

België in de storm, 1944

 

 

 

 


Zoek knop