V.I. Lenin

De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme


Geschreven: april-mei 1920
Bron: Een uitgave van Progres Moskou, copyright Pegasus
Vertaling: A.J. Gerritsen en J.B. de Klerk
Transcriptie: Vonk, mei 2004


InhoudI. In welk opzicht kan men van de internationale betekenis van de Russische revolutie spreken?

II. Een van de voornaamste voorwaarden van het succes der bolsjewieken

III. De voornaamste etappen in de geschiedenis van het bolsjewisme

IV. Tegen welke vijanden binnen de arbeidersbeweging heeft het bolsjewisme zich in de strijd ontwikkeld, versterkt en gestaald?

V. Het ‘linkse’ communisme in Duitsland: Leiders — partij — klasse — massa

VI. Behoren revolutionairen in reactionaire vakverenigingen te werken?

VII. Moet men aan de burgerlijke parlementen deelnemen?

VIII. Generlei compromissen?

IX. Het ‘linkse’ communisme in Engeland

X. Enkele conclusies

Aanhangsel

I. De scheuring onder de Duitse communisten
II. De communisten en de Onafhankelijken in Duitsland
III. Turati en co in Italië
IV. Verkeerde gevolgtrekkingen uit juiste onderstellingen
V. Een brief van Wijnkoop


Download: PDF Cover van de Russische uitgave


Het boek De ‘linkse stroming’, een kinderziekte van het communisme, werd door Lenin ter gelegenheid van het Tweede Congres van de Communistische Internationale geschreven. Het werd na verschijning onmiddellijk aan alle gedelegeerden van het congres ter hand gesteld.

Het boek werd door Lenin grotendeels in april 1920 geschreven: het aanhangsel volgde in mei. Begin juni 1920 verscheen het in de Russische taal, een maand later in het Duits, Frans en Engels. Uit het handschrift blijkt dat Lenin aan de hoofdtitel De ‘linkse stroming’, een kinderziekte van het communisme aanvankelijk de ondertitel ‘Poging tot een populaire uiteenzetting van de marxistische strategie en tactiek’ had toegevoegd. In de tijdens zijn leven verschenen uitgaven werd deze ondertitel echter nooit vermeld.