V.I. Lenin
Over Gorki
Hoofdstuk 11


Aan A. M. Gorki

Geschreven in februari-maart 1912. Vanuit Parijs naar Capri verzonden.
Werken, 5de uitgave, deel 48, blz. 47-48.

Waarde A. M.!

Ik ben erg blij dat u bereid bent om te proberen een blaadje te schrijven voor de Eerste Mei.

Ik sluit de resoluties van de conferentie hierbij in.[1]

De ‘Zjiwoje Djelo’[2] heb ik gezien. Een waardeloos vodje van de liquidatoren met een ‘benadering’. Liberale propaganda. Ze zijn blij dat de politie een openlijke discussie van de partij verhindert.

De ‘Zwjezda’ gaat door, hetzij als weekblad, hetzij als een dagblad van een kopeke. U hebt de ‘Zwjezda’ met uw prachtige vertellingen een heel, heel grote dienst bewezen en daar ben ik vreselijk blij om, zodat deze vreugde — om het maar rechtstreeks te zeggen — mijn droefenis over uw ‘romance’ met de Tsjernovs en de Amfiteatrows heeft overvleugeld... Brrr! Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat ze ‘op de fles zijn’.

Maar dat u niets hebt om van te leven en dat u nergens gedrukt kunt worden, dat is heel slechte zaak. U had die bloedzuiger van een Pjatnitski allang aan de kant moeten zetten en een eerlijke agent moeten aanwijzen, een simpele agent om met de ‘Znanië’ van doen te hebben (misschien is het al te laat, ik weet het niet)!!! Maar as is verbrande turf... Het zou een goudmijn zijn geweest.

Ik zie de ‘Irkoetskoje Slowo’[3] van Rozjkow maar heel zelden. Die man is een liquidator geworden. En Tsjoezjak is een oude ezel, doortrapt en vol pretenties.

Uw Lenin

Bedank M. F. voor haar brief naar Moskou en duizend groeten!

_______________
[1] Bedoeld wordt de resolutie van de Praagse Partijconferentie van 5-7 (18-30) januari 1912. Deze resolutie verscheen met het ‘verslag’ van de conferentie als een aparte brochure in februari 1912 bij de uitgeverij van het Central Comité van de RSDAP te Parijs.
De gedelegeerden op de conferentie, die in Praag bijeen waren gekomen, wendden zich met een brief tot A. M. Gorki om hem uit te nodigen als eregast aanwezig te zijn op de conferentie. Gorki antwoordde dat hij niet kon komen en dat zijn komst gevaarlijk zou kunnen zijn voor de conferentie, die bijeen was gekomen in een toestand van strenge geheimhouding. Gorki wenste de conferentie echter alle mogelijke succes toe, hij beloofde hulp bij het zoeken naar middelen voor de organisatie van een goedkope sociaaldemocratische krant en vroeg of er verslagen van de zittingen en van de redevoeringen der Russische afgevaardigden zouden worden uitgegeven.
Na beëindiging van de conferentie wendde het nieuwgekozen Central Comité van de RSDAP zich tot Gorki met het verzoek om een 1 meiblaadje te schrijven en om de tekst naar Parijs te sturen, op naam van W.I. Lenin. Ook Lenin wendde zich met een zelfde verzoek tot Gorki.
[2] ‘Zjiwoje Djelo’ (‘De Levende Zaak’) — een legaal dagblad van de mensjewistische liquidatoren; het verscheen in 1912 in Sint-Petersburg en er kwamen in totaal 16 nummers uit.
[3] ‘Irkoetskoje Slowo’ (‘Het Woord van Ikroetsk’) — een blad uit de hoek van de mensjewistische liquidatoren (1911-1912).