V.I. Lenin
Over Gorki
Hoofdstuk 2


Aan A. W. Loenatsjarski

Aan Anat. Wastsj

13.II.08

Gezonden vanuit Genève naar Capri (Italië)
Werken, 5de uitgave, deel 47, blz. 135-136.

Waarde An. Was.

Ik heb u gister een kladje gestuurd betreffende Bringman. Ik haast mij om te antwoorden op uw brief van de 11.II.

Ik begrijp niet goed waarom u kwaad moet worden door mijn brief! Toch zeker niet vanwege de filosofie?

Uw plan voor een bellettristische afdeling in de ‘Proletari’ en de opdracht daarvoor aan A. M-tsj is uitmuntend en verheugt me bijzonder. Ik droomde er juist over om het literair-kritische deel in de ‘Proletari’ vast te maken en de opdracht daartoe aan A. M-tsj te geven. Maar ik was bang, vreselijk bang om dat rechtstreeks voor te stellen, want ik ken de aard van het werk (en de werkneigingen) van A. M-tsj niet. Als iemand bezig is met een serieuze, grote arbeid en als die arbeid wordt geschaad door hem aan te trekken voor kleinigheden, voor een krant of voor de publicistiek — dan zou het een stommiteit en een misdaad zijn om hem te hinderen en hem te storen! Dat begrijp en voel ik heel erg goed.

Vanaf uw plaats is dat beter te overzien, waarde An. Was. Als u van mening bent dat het geen kwaad kan voor het werk van Al. M-tsj wanneer wij hem bij het geregelde partijwerk inschakelen (en het partijwerk zal daar een massa bij winnen!) doe dan uw best om dat voor elkaar te krijgen.

Nummer 21 van de ‘Proletari’ verschijnt op 13(26) februari. Dat betekent dat we nog de tijd hebben. Het is wenselijk om de manuscripten voor vrijdag te hebben, om ruim de gelegenheid te hebben voor het nummer dat op woensdag uitkomt. Als het dringend is kan het ook nog lukken als het handschrift op zondag binnen komt (ter wille van de snelheid kunt u het beste direct naar mijn adres schrijven en het opsturen) en zelfs (in het uiterste geval!) op maandag.

U moet zelf ook vast en zeker schrijven. Kunt u ons voor nummer 21 niet of een politiek feuilleton over Russische aangelegenheden (10-16 duizend letters) sturen? Of een artikel over de afgang van Ferri[1] (8-10 duizend letters)? Nog beter zou zijn: niet ‘of — of’, maar ‘zowel — als’.

Ik schud u hartelijk de hand en verzoek u te antwoorden of de samenwerking van A. M-tsj met de ‘Proletari’ vlot verloopt, Zo ja, laat hem dan direct beginnen, zonder het ‘congres’[2] en de overeenkomst af te wachten.

_______________
[1] Bedoeld wordt de weigering van Ferri — destijds de leider van de centristische meerderheid in de Italiaanse Socialistische Partij — om het centrale orgaan van de partij — ‘Avanti!’ — te redigeren.
[2] Bedoeld wordt de op initiatief van Gorki voorgenomen ontmoeting van Lenin met de zich in het buitenland bevindende Bogdanow en diens aanhangers. De ontmoeting vond plaats in april 1908, toen Lenin op Capri een bezoek aan Gorki bracht.