MIA : Archief : Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss

1908 - 2009Claude Lévi-Strauss, een Frans etnoloog (zo noemde hij zichzelf graag) die wordt beschouwd als een van de grote denkers van de twintigste eeuw. Hij heeft het structuralisme in de sociale wetenschappen grotendeels vormgegeven. Zijn conclusie was dat de hoofdoorzaak van menselijk gedrag ligt in de structuur. Hij stelde dat culturele verschijnselen in een grotendeels onbewust proces door mensen ontwikkelde communicatiesystemen zijn. (Marx: mensen maken - onbewust - hun eigen geschiedenis). Lévi-Strauss studeerde filosofie, maar zou zich volledig gaan toeleggen op de etnologie. De filosofie was hem te abstract.
Werken:

1945:   De grondslagen van de verwantschap

1952 en 1971:   Ras, geschiedenis en cultuur

Zoek knop