Karl Marx

Marx aan Engels


Geschreven: 9 april 1863
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 07 februari 2009


9 april 1863

Itzig [F. Lassalle. Red.] (...) stuurde mij de derde jl. zijn ‘Open Antwoord’ op de kennisgeving van het Centraal Comité over het bijeenroepen van het Leipziger congres van arbeiders (lees: ambachtslieden). Hij gedraagt zich volkomen als een toekomstige arbeidersdictator; met een gewichtig voorkomen strooit hij van ons geleende frasen om zich heen. Het conflict tussen het loon en het kapitaal lost hij op als ‘een grapje, spelenderwijs’ (verbotenus [woordelijk. Red.]). En wel: de arbeiders moeten ageren voor algemeen kiesrecht en daarna mensen als hijzelf naar het parlement sturen, — gewapend met het kille staal der wetenschap. Daarna zullen zij voor de arbeiders fabrieken neerzetten — het kapitaal wordt voorgeschoten door de staat, — en deze instellingen omvatten geleidelijk het hele land. Dit is treffend nieuws!

Vertaald uit het Duits


Zoek knop