Karl Marx

Marx aan Engels


Geschreven: 26 augustus 1868
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 07 februari 2009


26 augustus 1868

De uitnodiging die ik gekregen heb voor het congres van de Algemene Duitse Arbeidersbond (van 22 t/m 25 augustus te Hamburg) is ondertekend door Schweitzer als president en meer dan 20 arbeiders uit verschillende districten van Duitsland (leden van het Bondsbestuur). In mijn antwoord [K. Marx, Aan de president en het bestuur van de Algemene Duitse Arbeidersbond] moest ik rekening houden met deze laatste omstandigheid. Mijn weigering te komen verhelder ik hiermee, dat ik onledig word gehouden door het Centraal Comité van de Internationale Arbeidersassociatie en ik geef kennis van mijn vreugde over het feit, dat in het programma van hun congres zulke kwesties worden vooropgesteld als agitatie voor volledige vrijheid, normering van de werkdag en internationale samenwerking van de arbeidersklasse, oftewel de uitgangspunten van elke ‘serieuze’ arbeidersbeweging. Met andere woorden houdt dit in, dat ik hen feliciteer met het feit dat zij hebben afgezien van het programma van Lassalle.

Vertaald uit het Duits


Zoek knop