Karl Marx

Marx aan Paul en Laura Lafargue


Geschreven: 28 juni 1870
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 07 februari 2009


28 juni 1870

Wat de Engelse arbeiders betreft: zij haten Bonaparte meer dan Bismarck, voornamelijk omdat hij een agressor is. Tegelijkertijd zeggen zij: ‘De pest over uw beider huizen!’ [Shakespeare, Romeo en Julia, 3e acte, 1ste toneel. Red.] en indien de Engelse oligarchie, die hier kennelijk wel voor voelt, deel ging nemen in de oorlog tegen Frankrijk, dan zou in Londen de alarmklok luiden. Ik van mijn kant doe alles wat in mijn vermogen ligt om door bemiddeling van de Internationale deze geest van ‘neutraliteit’ te ondersteunen en de plannen te dwarsbomen van de ‘omgekochten’ (door de ‘respectabele kringen’ omgekochte) leiders van de Engelse arbeidersklasse, die alles op alles zetten om deze van de juiste weg af te brengen.

Vertaald uit het Engels


Zoek knop