Friedrich Engels

Engels aan Johann Philipp Becker


Geschreven: 15 september 1879
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 08 februari 2009


15 september 1879

De geschiedenis met het Duitse partijorgaan in Zürich [Sozialdemokrat. Red.] vergt steeds meer aandacht. De Zürichse redactiecommissie, die onder het hoofdbestuur van de Leipzigers controle moet uitoefenen op de krant en deze censureren, bestaat uit Höchberg, Schramm en Bernstein. Schramm, Höchberg en Bernstein hebben in het onder Höchberg in Zürich uitkomende Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik het artikel ‘Een retrospectief overzicht van de socialistische beweging in Duitsland’ gebrouwen; dit artikel liet zien dat alle drie door en door bourgeois zijn, vredelievende filantropen. Zij beschuldigen de partij ervan dat zij uitsluitend een ‘arbeiderspartij’ was en de haat van de bourgeoisie provoceerde en staan tevens op het overdragen van de leiding over de beweging in handen van ‘erudiete’ bourgeois van hun snit. Hier is geen plaats meer voor goedhartigheid.

Gelukkig kwam eergisteren onverwachts Höchberg bij mij binnenvallen en toen heb ik hem zonder omhaal alles uit de doeken gedaan. Arme drommel, — in wezen is hij een fijne kerel, maar angstwekkend naïef, — hij viel zowat van zijn stoel toen ik hem uitlegde dat we er zelfs niet over gepiekerd hadden dat het mogelijk is de proletarische banier te laten vallen, die wij bijna 40 jaar hoog hielden, en meer nog: de kleinburgerlijke bedwelming van de algehele broederschap te ondersteunen, waartegen wij eveneens al bijna 40 jaar strijd voeren. Kortom, hij weet eindelijk van onze houding tegenover hem en waarom wij niet met zijns gelijken in zee gaan, wat de Leipzigers ook mogen zeggen of doen.

Bebel zullen wij eveneens volstrekt categorisch verklaren over onze positie met betrekking tot deze bondgenoten van de Duitse partij en daarna zullen we zien wat ze gaan doen. Indien het partijorgaan [Sozialdemokrat. Red.] gaat handelen in de geest van dit burgerlijk artikel, dan zullen wij ons er in het openbaar tegen uitspreken. Overigens zullen zij nauwelijks toestaan dat het zover komt.

Vertaald uit het Duits


Zoek knop