Friedrich Engels

Engels aan Eduard Bernstein


Geschreven: 20 oktober 1882
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 09 februari 2009


20 oktober 1882

Het ziet er naar uit dat elke arbeiderspartij van een groot land zich alleen kan ontplooien door interne strijd, geheel overeenkomstig de wetten van dialectische ontplooiing in het algemeen. De Duitse partij is geworden tot wat zij is in de strijd tussen de eisenachers en de lassalleanen, waar immers het gevecht zelf een belangrijke rol speelde. De eenwording werd pas mogelijk toen de bende lomperds, die moedwillig door Lassalle was gekweekt om als zijn wapen te dienen, was uitgeleefd, maar ook toen maakten de onzen al teveel haast met de eenwording. In Frankrijk moeten diegenen die weliswaar de bakoenistische theorie hebben opgeofferd maar nog steeds bakoenistische strijdmiddelen gebruiken en tegelijkertijd het klassengerichte karakter van de beweging ten offer willen brengen aan hun eigen doeleinden, eveneens uitgeleefd raken voordat de eenwording opnieuw mogelijk wordt. Onder zulke omstandigheden de eenwording verkondigen zou pure domheid zijn. Morele preken helpen niet tegen de kinderziekten die onder de huidige omstandigheden onontkoombaar zijn.

Vertaald uit het Duits


Zoek knop