Friedrich Engels

Engels aan Eduard Bernstein


Geschreven: 22 mei 1886
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 09 februari 2009


22 mei 1886

Met onze Fransen gaat het uitstekend. Maar hier blijft het steeds een spel van dilettanten. De anarchistische blunders in Amerika kunnen van nut zijn; het zou onwenselijk zijn dat de Amerikaanse arbeiders in hun huidige, nog volledig burgerlijk denkstadium — hoog loon en een korte werkdag — al te snelle successen zouden boeken. Dat zou de eenzijdige trade-union geest meer kunnen verstevigen dan nodig is.

Hier moest de Verenigde Bond van Machinebouwers, de sterkste trade-union, vorig jaar uit hun reservefonds £ 43.000, aan hun werkloze leden uitbetalen, zodat hun reservefonds van £ 165.000, tot zo’n £ 122.000,- werd verminderd. Als het fonds uitgeput zal zijn, doch niet eerder, zal met deze mensen wat aan te vangen zijn.

Vertaald uit het Duits


Zoek knop