Friedrich Engels

Engels aan Friedrich Adolf Sorge


Geschreven: 31 december 1892
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 10 februari 2009


31 december 1892

Hier, in het oude Europa, hebben we wat meer leven in de brouwerij dan in jullie ‘jeugdige’ land, dat zijn jongensjaren maar niet kan ontgroeien. Het is verwonderlijk, al ligt het voor de hand, hoe diep in zo’n jong land, dat nooit het feodalisme heeft gekend en zich van meet af aan heeft ontwikkeld vanuit de bourgeoisie, de burgerlijke vooroordelen ook in de arbeidersklasse vast verankerd zitten. Juist uit protest tegen het metropolie, dat nog steeds een feodaal omhulsel draagt, denkt de Amerikaanse arbeider dat de traditionele burgerlijke vorm van economie bedrijven iets volkomen natuurlijks en ten allen tijde progressief en superieur is, een soort nec plus ultra. Precies zoals in Nieuw-Engeland het puritanisme de oorzaak van het ontstaan van de hele kolonie, juist daarom ook een traditioneel, erfelijk en bijna onafwendbaar deel is geworden van het patriottisme aldaar. Hoe de Amerikanen zich daar ook uitsloven en verweren, ze kunnen hun ongetwijfeld gigantische toekomst niet als een wissel disconteren; ze zullen moeten wachten tot de termijn van afbetaling verloopt en juist omdat hun toekomst zo geweldig is moeten ze zich vandaag hoofdzakelijk bezighouden met zich op deze toekomst voor te bereiden; dit nu is, zoals in elk jong land, in de eerste plaats een klus van materiële aard en veronderstelt een zekere achterstalligheid in het denken en trouw aan de tradities, die hun rol spelen in de formering van de nieuwe nationaliteit.

Vertaald uit het Duits


Zoek knop