Friedrich Engels

Engels aan Paul Lafargue


Geschreven: 22 november 1894
Bron: Tegen het reformisme, Uitgeverij Progres, Moskou 1990. Een bundel teksten (extracten) rond het thema reformisme
Vertaling: Uitgeverij Progres
Deze versie: Spelling - Voetnoten zijn niet overgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, februari 2009

Laatste bewerking: 10 februari 2009


22 november 1894

Inderdaad hebt u zich teveel laten verleiden tot opportunisme. In Nantes was u bereid om de toekomst van de partij op te offeren omwille van een ééndagssucces. Er is nog tijd om ermee te stoppen; als mijn artikel [F. Engels, Het boerenvraagstuk in Frankrijk en Duitsland. Red.] daarbij kan helpen zal ik daar erg blij om zijn. In Duitsland, waar Vollmar het mogelijk achtte om de grote Beierse boeren, die elk 10 tot 30 hectaren grond bezitten, die voordelen te verschaffen, die u aan de kleine Franse boeren beloofd hebt, — in Duitsland heeft Bebel de uitdaging aangenomen en zal de kwestie grondig worden doorgenomen en niet van de agenda verdwijnen voordat hij is opgelost. U heeft waarschijnlijk in de Vorwärts Bebels rede in het tweede kiesdistrict van Berlijn gezien. Hij klaagt met geldige redenen dat de partij een verburgerlijkingsproces vertoont. Dat is de pech van alle extreme partijen, zodra de tijd komt dat ze ‘mogelijk’ worden. Maar onze partij kan in dit opzicht niet een zekere limiet passeren zonder verraad aan zichzelf te plegen en ik heb het idee dat we in Frankrijk, evenals in Duitsland, deze grens dicht benaderd hebben. Gelukkig is er nog tijd om ermee te stoppen.

Vertaald uit het Frans


Zoek knop