MIA : Archief : Victor Serge

Victor Serge

“Wanneer de wetten van de geschiedenis het belang van de toekomst, de economische en morele noodzakelijkheden die naar een ommekeer voeren, bekend zijn. Wanneer men duidelijk weet wat men wil en ook over welke wapens de tegenstander beschikt, wanneer men het besluit genomen heeft ‘ondergronds’ te werken, wanneer men vertrouwen in zichzelf heeft en enkel samenwerkt met degenen in wie men vertrouwen stelt; wanneer men weet dat de op zich geladen taak opofferingen vergt en dat elke daad van toewijding honderdvoudige vruchten afwerpt — dan is men onoverwinnelijk...”

Victor Serge

1890 - 1947


Victor Lvovitsj Kibaltsjitsj, beter gekend als Victor Serge (biografie in het Engels) werd geboren te Brussel uit Russische ouders, uitgeweken als revolutionairen. Hij had sympathie voor het anarchisme en het marxisme. Tegen de repressie in (tijdens de burgeroorlog) verdedigt hij anarchistische en socialistische opposanten, hoewel hij meewerkt met Zinojvev als secretaris in de Komitern. Nog later sluit hij aan bij de Linkse Oppositie, wordt opgesloten en dankzij een internationale campagne vrijgelaten door het stalinistische apparaat in 1936. Kort vervoegt hij de IVe Internationale, maar breekt openlijk met Trotski in 1939. Hij sterft in Mexico (vergiftigd?) waar hij opnieuw kampte met armoede, ziekte, eenzaamheid en verdachtmakingen.
Werken:

1920:   De Oktoberrevolutie te Moskou

1921:   Brief uit Rusland

1925:   Wat elke revolutionair moet weten over repressie

1936:   Van Lenin tot Stalin
Zoek knop