Leon Trotski

De verraden revolutie

Wat is de Sovjet-Unie en waar gaat ze naar toe?


Geschreven: 1936
Eerste publicatie: 1937
Deze versie: Vertaald door Peter den Haan voor LSP (november 2004 - juni 2005)
HTML: Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, november 2005


Inhoudsopgave


Inleiding: het doel van dit werk

 1. Wat er is bereikt. 

 2. Economische groei en de bochten van de leiding 

 3. Socialisme en de staat 

 4. De strijd voor de arbeidsproductiviteit 

 5. De Sovjet-thermidor 

 6. De groei van de ongelijkheid en sociale tegenstellingen 

 7. Familie, jongeren en cultuur 

 8. Buitenlands beleid en het leger 

 9. Sociale relaties in de Sovjet-Unie 

 10. De Sovjet-Unie in het licht van de nieuwe grondwet 

 11. Waar gaat de Sovjet-Unie heen? 

 Aanhangsel: "Socialisme in één land"