Leon Trotski

De papieren van Leo Sedov


Geschreven: 28 februari 1938
Bron: Brief aan de Franse ambassadeur in Mexico, persoonlijk afgeleverd door Trotski’s secretaris Jean van Heijenoort Uit: Writings of Leon Trotsky. Supplement (1934-40). Pathfinder Press, New York 1979
Vertaling: Karel ten Haaf
Deze versie: Overgenomen uit: Trotski - Leo Sedov - zoon, vriend strijder. En andere geschriften rond de dood van Leo Sedov. Nieuwe Nederlandstalige Trotski Bibliotheek 1. Revolutionair-Socialistische Publicaties, Groningen 2007
HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, mei 2007


28 februari 1938

Mijnheer de Ambassadeur van Frankrijk
Mexico

Mijnheer de Ambassadeur,

Onze zoon stierf in een Parijse kliniek op 16 februari. Vanwege de verdenkingen die de doodsoorzaak omgeven begon de Franse politie een onderzoek, dat bovendien precies verliep langs de lijnen die werden uitgezet in een telegram dat wij hiervandaan stuurden. De papieren van Leo Sedov werden tijdens het onderzoek door de autoriteiten in beslag genomen. In het door hem ondertekende testament laat Leo Sedov alles dat in zijn bezit was, inclusief documenten, na aan zijn partner Jeanne Molinier, geboren Martin des Pallières. We denken dat het testament enkele vragen kan oproepen, omdat het huwelijk van onze zoon met Jeanne Molinier, geboren Martin des Pallières, nooit officieel voor de wet geregeld is.

Onder de gegeven omstandigheden verzoeken we u, mijnheer de Ambassadeur, om aan de Franse regering onze vurige wens over te brengen dat Leo Sedovs papieren niet in handen vallen of onder ogen komen van Sovjetvertegenwoordigers. Wij noch onze zoon hadden of hebben iets te verbergen voor de Franse autoriteiten. Als zij de in beslag genomen papieren nauwgezet bestuderen, zullen ze nogmaals de gelegenheid hebben om zichzelf te overtuigen van het schandelijke karakter van de door de GPOe tegen Leo Sedov geuite beschuldigingen. Maar als de papieren van onze zoon, direct of indirect, ter kennis komen van Sovjetautoriteiten, dan kunnen enkele personen daardoor ernstig te lijden krijgen - op een manier die vergelijkbaar is met het geval van, bijvoorbeeld, Ignace Reiss en, mogelijk, van onze zoon zelf.