MIA : Archief : War Van Overstraeten

1891 - 1981

War Van Overstraeten

Vroeg in zijn jeugd ontwikkelt hij een gevoel van sociale bewogenheid. Na zijn studie aan de middelbare school te Brussel werkt korte tijd bij de firma Cuivre et Zinc te Lommel. Na conflicten met de directie over het loon van de arbeiders keert hij in 1909 terug naar Brussel en wordt secretaris van de Socialistische Jonge Wacht. Uit onvrede over de politieke situatie na de eerste wereldoorlog wordt hij aangetrokken door het communisme en richt hij met anderen in 1920 de Communistische Partij van België op. Hij wordt volksvertegenwoordiger te Luik in 1925. Na twee jaar heeft hij reeds kritiek op het centralistisch beleid van de partij. In 1929 leidt zijn hevige kritiek op Stalin tot een breuk met de partij. Hij verlaat de politiek en wijdt zijn leven aan de schilderkunst. [bron: Wikipedia]

Werken:

Wat wil de oppositie der Russische bolsjewistische Partij? Wat wil de Oppositiegroep der Kommunistische Partij in België?, 1927


Zoek knop