MIA : Archief : Léon Watillon

Léon Watillon

Studeerde in het begin van de jaren 1920 aan de Arbeidershogeschool te Brussel waar hij tijdens het academiejaar 1922-23 een eindverhandeling schreef over Les Chevaliers du Travail waarvan voor het ogenblik in België geen enkel exemplaar meer beschikbaar is.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Watillon directeur-generaal voor de Sociale Zekerheid op het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid.

 


Werken:

De Ridders van de Arbeid in België, 1922-23 

 


Zoek knop