Afbeelding van Theo Wiering

 

Theodorus Tijs Wiering werd geboren in Amsterdam 1914. In de jaren ’30 werd hij actief binnen de trotskistische beweging in Nederland. Na de oorlog werd hij actief binnen de Revolutionair Communistische Partij en later binnen de Actiegroep Proletarisch Links en diens opvolgers de Internationale Kommunistenbond (IKB) en de Socialistische Arbeiderspartij (SAP), de Nederlandse sectie van de Vierde Internationale.
Wiering gold in Nederland als een van de kenners van marxistische economie en gaf diverse kaderscholingen en cursussen over Das Kapital.
Ook vertaalde Wiering diverse werken van Ernest Mandel en Leon Trotski in het Nederlands.
Tot enkele jaren voor zijn dood bleef Wiering politiek actief.Werken:
Nederland: de ontwikkeling van de arbeidersklasse en de bourgeoisie, 1972
Een nieuwe opgang van het klassebewustzijn, 1977
De economische crisis: probleem en oplossing, 2003

 

 

Zoek knop