Defaitisme

= mening dat men beter de strijd opgeeft omdat er geen kans op de overwinning zou bestaan.

In de socialistische beweging leidde defaitisme meestal tot goedkope compromissen. Zo kan de houding van vele ‘moderne’ socialisten (die de integratie verdedigen) als een vorm van defaitisme beschouwd worden. Zij geloven niet (meer) in de overwinning van de socialistische revolutie

MWBEL