Reïficatie

Het begrip reïficatie slaat op het toekennen van menselijke eigenschappen aan dingen en op het versluieren van de betrekkingen tussen de mensen achter de beweging van de dingen. Het is een verzelfstandigen van sociale verhoudingen, een tot-ding-maken. Verdinglijken.
Reïficatie is een soort van ‘illusie’ uit de beelden die onze hersenen maken. Het heeft een vormgelijkenis met optische illusies.
Reïficatie betekent dus het veranderen, in het onderbewustzijn, van verhoudingen tussen mensen in verhoudingen tussen dingen.

Voorbeeld:
Een dienster in een druk restaurant te Chicago tot de marxistische econoom Ernest Mandel: “Ah, you are the corned beaf and cabbage.”
De betrekking tot de mens Mandel wordt dus herleid tot het order van Mandel.

MWBAV