Vladimir Lenin

Den femte internasjonale kongress mot prostitusjon


Første gang publisert i Rabochaya Pravda nr. 1, 13. juli 1913. Undertegnet: W. Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter Collected Works, Progress Publishers, Moskva 1977, bind 19, s. 260-261.


Den femte internasjonale kongress for avskaffelsen av hvit slavehandel ble nylig avsluttet i London.

Hertuginner, grevinner, biskoper, rabbier, politisjefer og alle slags borgerlige filantroper var godt representert! Hvor mange festlige middager og storslåtte offisielle mottagelser ble ikke gitt! Og hvor mange alvorlige taler om det skadelige og skammelige ved prostitusjon!

Hvordan ville de elegante borgerlige delegatene på kongressen så kjempe mot prostitusjon? Først og fremst på to måter - gjennom religion og ved hjelp av politiet. Dette er - slik synes det - de gyldige og troverdige metoder for å bekjempe prostitusjonen. En engelsk delegat skrøt - ifølge Leipziger Volkszeitungs London-korrespondent, av at han hadde fremmet et forslag i parlamentet om kroppsstraff for halliker. Se hva slags type han er, denne moderne "siviliserte" helt i kampen mot prostitusjon!

En frue fra Canada snakket overstrømmende om politiet og om politikvinners overvåkning av "falne" kvinner. Men når det gjaldt økte lønninger, sa hun at kvinnelige arbeidere ikke fortjente mer lønn.

En tysk pastor klaget over dagens materialisme, som han mente var i ferd med å få fotfeste blant folk og bidro til at idéen om fri kjærlighet fikk spre seg.

Da den østerrikske delegaten Gärtner forsøkte å reise spørsmålet om de sosiale årsakene til prostitusjonen, om den nød og fattigdom som arbeiderklassefamilier opplever, om bruken av barnearbeid, om den utålelige boligsituasjonen etc., ble han tvunget til taushet gjennom fiendtlige tilrop!

Men de ting som ble sagt om personligheter høyt på strå - av endel delegater - var instruktive og sublime. Når for eksempel den tyske keiserinnen besøker et fødehjem i Berlin, setter man ringer på fingrene til mødre som har fått "uekte" barn, slik at denne ærede person ikke skal få sjokk ved synet av ugifte mødre!

Dette viser den motbydelige borgerlige skinnhelligheten som hersker på disse aristokratisk-borgerlige kongressene. Filantropiske akrobater og forsvarere av det bestående i skikkelse av politiet som gjør narr av fattighdom og nød samles "til kamp mot prostisjon", som nettopp støttes av aristokratiet og borgerskapet…


Sist oppdatert 24.06.2007