Vladimir I. Lenin (1870-1924)

[lenin]

Marxismen er ikke er et livløst dogme, ikke en avsluttet, ferdig, uforanderlig lære,
men en levende ledesnor til handling.

Vladimir I. Lenin, 1910

Så lenge staten eksisterer, finnes det ikke noen frihet. Når det finnes frihet,
eksisterer det ikke lenger noen stat.
Vladimir I. Lenin, 1917

Følgende tekster er tilgjengelige på norsk – enten direkte i arkivet eller via lenker til andre deler av nettet:

Høsten 1895

Friedrich Engels

August - september 1899

Protest fra russiske sosialdemokrater

Høsten 1899

Vårt program

Desember 1899

Om streik

Desember 1900

Påtrengende oppgaver for vår bevegelse

Mars 1902

Hva må gjøres?

August - september 1902

Revolusjonær eventyrpolitikk (utdrag)

25. januar 1905

Revolusjonen i Russland er i gang

20. mai 1906

Frihet til kritikk og enhet i handling

29. august 1906

Lærdomar frå Moskva-oppstanden

30. september 1906

Om geriljakrig

April 1908

Marxisme og revisjonisme

12. februar 1909

Angående artikkelen "Til de aktuelle spørsmål"

3. juli 1909

Resolusjon fra Proletarijs utvidede redaksjonsmøte "om otsovisme og ultimatisme"

Desember 1910

Noen særegenheter ved marxismens historiske utvikling

Desember 1910

Uoverensstemmelser i den europeiske arbeiderbevegelse

Mars 1913

Marxismens tre kilder og tre bestanddeler

1. mars 1913

Karl Marx' lære og dens historiske skjebne

13. juli 1913

Den femte internasjonale kongress mot prostitusjon

3. desember 1913

Om arbeiderenhet (utdrag)

17. desember 1913

Nok en gang om segregering av skolene etter nasjonalitet

1914

Karl Marx

Mars 1914

Brudd på enheten i ly av skrik om enhet

30. mai 1914

Om enhet (utdrag)

Mai - juni 1914

Nasjonal politikk og proletarisk internasjonalisme

1. november 1914

Krigen og det russiske sosialdemokratiet (utdrag)

5. desember 1914

En tysk stemme om krigen

5. desember 1914

Internasjonalen og "fedrelandsforsvaret"

23. august 1915

Om parolen om et Europas Forente Stater

Juli - august 1915

Sosialisme og krig

13. oktober 1915

Noen teser

Januar 1916

Opportunismen og den 2. internasjonales sammenbrudd (utdrag)

August - september 1916

Svar til Kievskij (J. Pjatakov)

September 1916

Den proletariske revolusjonens militærprogram

26. mars 1917

Avskjedsbrev til de sveitsiske arbeiderne (utdrag)

31. mars 1917

De russiske revolusjonæres reise gjennom Tyskland

7. april 1917

Arbeiderklassens oppgaver i den pågående revolusjonen (April-tesene)

8.-13. april 1917

Brev om taktikken. Første brev. En vurdering av den nåværende situasjon (utdrag)

22. april 1917

Resolusjon fra sentralkomiteen i RSDAP (b)

September 1917

Staten og Revolusjonen

September 1917

Marxisme og oppstand

8. oktober 1917

Råd fra en tilskuer

26. oktober 1917

Tale i Petrograds sovjet

2. desember 1917

Forbundet mellom arbeiderne og de arbeidende og utbyttede bønder

Januar 1918

Til den historiske belysning av spørsmålet om den ulykkelige freden

Januar 1918

Etterord til tesene om en øyeblikkelig inngåelse av en separat og anneksjonistisk fred

21. februar 1918

Om den revolusjonære frase

22. februar 1918

Om skabb

28. februar 1918

Merkelig og uhyrlig

5. mars 1918

En alvorlig lærdom og et alvorlig ansvar

6.-8. mars 1918

RKP(b)s 7. ekstraordinære kongress 6.-8. mars 1918
Sluttord om sentralkomiteens politiske beretning 8. mars

26. april 1918

Sovjetmaktens nærmeste oppgaver (utdrag)

9.-11. mai 1918

Om "radikalistisk" barnaktighet og småborgerlighet

2. juli 1918

Profetiske ord

Oktober - november 1918

Den proletariske revolusjon og renegaten Kautsky

7. november 1918

Tale ved avdukingen av minnesmerket over Marx og Engels

23. desember 1918

"Demokrati" og diktatur

Våren 1919

Fra brosjyren "Sovjetmaktens framsteg og vansker"

23. februar 1919

Første utkast til program for RKP(b) (utdrag)

15. april 1919

Den tredje Internasjonale og dens plass i historien

27. april 1919

Hilsningstelegram til Den bayerske rådsrepublikken

11. juli 1919

Staten (Forelesning holdt ved Sverdlovuniversitetet)

29. mai 1919

Hilsen til de ungarske arbeidere

22. november 1919

Tale på den 2. all-russiske kongress av de kommunistiske organisasjoner for østens folk (utdrag)

22. februar 1920

Til de kvinnelige arbeiderne

April - mai 1920

Radikalismen – kommunismens barnesykdom

12. juni 1920

Kommunismen (den kommunistiske Internasjonales tidsskrift for landene i Sørøst-Europa")

14. juni 1920

Utkast til teser om det nasjonale og koloniale spørsmål

19. juli - 7.august 1920

Den kommunistiske Internasjonales 2. kongress
Tale på vegne av kommisjonen for de nasjonale og koloniale spørsmål 26. juli
Betingelser for opptak i den kommunistiske Internasjonale "(Moskvatesene")

15. august 1920

Brev til de østerrikske kommunistene

2. oktober 1920

Ungdomsforbundets oppgaver

8. oktober 1920

Om proletarisk kultur

22.-29. desember 1920

Den 8. all-russiske kongress
Sluttord til foredraget om konsesjoner på et møte 21. desember i RKP(b)s fraksjon til den 8. sovjetkongressen

8.-16. mars 1921

Den tiande kongressen til RKP(b)

14. mai 1921

Til fireårsdagen for oktoberrevolusjonen (utdrag)

22. juni - 12. juli 1921

Kominterns 3. kongress
Tale til forsvar av den kommunistiske Internasjonales taktikk
Tale på et møte med medlemmer av de tyske, polske, tsjekkoslovakiske, ungarske og italienske delegasjonene

14. august 1921

Brev til de tyske kommunistene

20. august 1921

Nye tider, gamle feil i ny skikkelse

19. oktober 1921

Brev til de polske kommunistene

5. november 1921

Om gullets betydning nå og etter at sosialismen har vunnet fullstendig seier

23. februar 1922

Brev til medlemmene av politbyrået i sentralkomiteen for RKP(b

12. mars 1922

Om betydningen av den kjempende materialisme

29. mars - 2. april 1922

Forslag til utkast til resolusjon om beretningen fra RKP(b)s delegasjon i Komintern

9. april 1922

Vi har betalt en altfor høy pris

11. april 1922

Brev til G. Zinovjev

2. mai 1922

Til Pravdas tiårsjubileum

6. oktober 1922

Notat til L. Kamenjev om kampen mot storrussisk sjåvinisme

12. desember 1922

Lenins testamente

16.-17. januar 1923

Vår revolusjon

Se også:
Vladimir Lenin Internet Archive – Tekster på engelsk


Sist oppdatert 3. februar 2008
fastylegar@marxists.org