Vladimir Lenin

Tale ved avdukingen av minnesmerket over Marx og Engels

(7. november 1918)


Teksten er med venlig tilladelse kopieret fra Rolf Vorhaugs Marxistisk Arkiv.
Kodet for Internet av Jørn Andersen, 6 jul 2000.


Vi skal avduke et minnesmerke over førerne for arbeidernes verdensrevolusjon, Marx og Engels.

I århundre etter århundre har menneskeheten lidd og vansmektet, kuet av en liten flokk utbyttere, som mishandlet de undertrykte millioner av slitere. Men mens utbytterne i gamle dager - godseierne plyndret og plaget livegne - bønder som var isolert, splittet, uvitende - sto utbytterne i den nye tid, kapitalistene, ansikt til ansikt med fortroppen for de undertrykte masser, byarbeiderne, fabrikk- og industriarbeiderne. Fabrikken hadde forent dem, bylivet hadde opplyst dem, og den felles streikekamp og de revolusjonære aksjoner herdet dem.

Marx' og Engels' store verdenshistoriske fortjeneste består i at de gjennom en vitenskapelig analyse påviste uunngåeligheten av kapitalismens sammenbrudd og dens overgang til kommunismen, hvor det ikke lenger vil finnes utbytting av mennesker ved mennesker.

Marx' og Engels' store verdenshistoriske fortjeneste består i at de har vist proletarene i alle land deres rolle, deres oppgave og kall: å være de første som reiser seg til revolusjonær kamp mot kapitalen og i denne kampen samler alle arbeidende og utbyttede om seg.

Vi lever i en lykkelig tid, da de store sosialisters framtidssyn er begynt å bli omsatt i virkelighet. Vi ser alle morgenrøden av den internasjonale sosialistiske proletarrevolusjon i en hel rekke land. De ubeskrivelige redslene under den imperialistiske folkeslaktingen framkaller overalt en heltemodig reisning blant de undertrykte masser, tidobler deres krefter i frigjøringskampen.

Måtte minnesmerkene over Marx og Engels atter og atter minne millioner arbeidere og bønder om at vi ikke står alene i vår kamp. Side om side med oss reiser arbeiderne seg i de mer framskredne land. Enda hardere kamper venter både dem og oss. I den felles kamp skal kapitalismens åk bli endelig knust og sosialismen endelig vunnet!


Sist oppdatert 30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org