Vladimir Lenin

De russiske revolusjonæres reise gjennom Tyskland


Skrevet 31. mars 1917. Delvis publisert på russisk 5. april 1917 i avisene Dyen nr. 25 og Rech nr. 78. Fullstendig tekst på svensk i Politiken nr. 85, 14. april 1917. Norsk oversettelse ved Frans-Arne Stylegar etter Lenin: Collected Works, bind 41, s. 397-398. Lenin leverte dette kommunikéet til redaksjonen i den svenske sosialistiske avisen Politiken da han kom til Stockholm den 31. mars 1917. De russiske avisene fikk kommunikéet via telegrafbyrået i Petrograd og publiserte det den 5. april, men utelot det siste avsnittet.


De russiske revolusjonære som kom til Stockholm fredag morgen overleverte Politiken for publisering følgende offisielle kommuniké angående deres reise:

Storbritannia, som offisielt ønsket den russiske revolusjonen velkommen med "glede i hjertet", gjorde umiddelbart sitt beste for å annulere et av revolusjonens resultater - det politiske amnestiet. Den britiske regjeringen tillater ikke gjennomreise til Russland for russiske revolusjonære som er bosatt i utlandet og er motstandere av krigen. Når dette var blitt slått fast uten tvil - dette faktum bekreftes av et stort antall dokumenter som snart vil bli offentliggjort, og russiske sosialister av alle avskygninger har sagt det samme i en enstemmig resolusjon - bestemte en del av de russiske partikameratene seg for å forsøke å vende hjem fra Sveits via Tyskland og Sverige. Fritz Platten, sekretær i det sveitsiske sosialdemokratiske partiet og leder for dets venstre fløy, en velkjent internasjonalist og antimilitarist, forhandlet med den tyske regjeringen. I forbindelse med togreisen forlagte de russiske partikameratene ekstraterritorielle rettigheter (ingen inspeksjon av pass eller baggasje; ingen offisielle tjenestemenn tillatt inne i vognen). Gruppen av reisende var åpen for enhver, uavhengig av politisk ståsted, så lenge russerne selv aksepterte deres kandidatur. De russiske partikameratene erklærte at de som motytelse ville kreve løslatelse av østerrikske og tyske sivile fra russisk varetakt.

Den tyske regjeringen godtok betingelsene, og 30 russiske kamerater, menn og kvinner, forlot Gottmadingen den 9. april, inkludert Lenin og Sinovjev, redaktører for Sotsial-Demokrat, det russiske sosialdemokratiets hovedorgan; Mikha Tskhakaya, redaktør for Nachalo i Paris og én av stifterne av den sosialdemokratiske organisasjonen i Kaukasus, som tidligere hadde fått Tsjkeidse inn i partiet, og også et antall medlemmer av Det jødiske arbeiderforbundet. Fritz Platten var ansvarlig for reisen og han alene førte alle nødvendige forhandlinger med de representanter for den tyske regjering som reise med toget.

I løpet av de tre dagene som reisen gjennom Tyskland varte, forlot ikke de russiske kameratene sin vogn. Vilkårene i avtalen ble strikt overhold av de tyske myndighetene. Den 12. april kom russerne til Sverige.

Før avreisen fra Sveits ble det laget en oversikt over alle de forberedelser som var gjort foran reisen. Etter å ha studert dette dokumentet signerte følgende personer en uttalelse som gav full støtte til den måten de russiske partikameratene hadde handlet på: Henri Guilbeaux, redaktør for Demain, på vegne av den franske sosialdemokratiske gruppen "Vie ouvriére"; en leder av den radikale franske opposisjonen i Paris, hvis navn ikke kan avsløres på det nåværende tidspunkt; Paul Hartstein, medlem av den radikale opposisjonen i Tyskland; M. Bronski på vegne av det russisk-polske sosialdemokratiske partiet; Fritz Platten.


Sist oppdatert 3. februar 2007