Vladimir Lenin

«Radikalismen»
- Kommunismens barnesykdom

  1. I hvilken forstand kan man tale om den russiske revolusjons internasjonale betydning?
  2. En av hovedforutsetningene for bolsjevikenes framgang
  3. Hovedetappene i bolsjevismens historie
  4. I kamp mot hvilke fiender innenfor arbeider bevegelsen er bolsjevismen blitt utviklet, styrket og stålsatt?
  5. «Venstre»-kommunismen i Tyskland. Lederne - partiet - klassen - massene
  6. Bør revolusjonære arbeide i reaksjonære fagforeninger?
  7. Bør man delta i de borgerlige parlamentene?
  8. Ingen kompromisser?
  9. «Venstre»-kommunismen i England
  10. Noen slutninger