Vladimir Lenin

Splittelsen blant de tyske kommunistene

Kommunistene og de uavhengige i Tyskland

Turati & co. i Italia

Feilaktige slutninger av riktige forutsetninger

Brev fra Wejnkoop