V.I.Lenin

Staten og revolusjonen


Skrevet august-september 1917, utgitt 1918
Teksten er med venlig tillatelse kopieret fra Øystein Olsens website med Marxistisk Litteratur.
Kodet for Internet av Rolf Vorhaug, september 2000.30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org