V.I.Lenin

Staten og revolusjonen(I manuskriptet følger:)

Erfaringer fra de russiske revolusjonene

I 1905 OG 1917

Det emnet som er nevnt i denne kapitteloverskriften, er så umåtelig stort at en kunne og måtte skrive hele bind om det. I det foreliggende skrift må jeg selvsagt innskrenke meg til de viktigste lærdommer, for så vidt som de direkte gjelder proletariatets oppgaver i revolusjonen med hensyn til statsmakten.

(Her slutter manuskriptet. Red.)

Etterord til første opplag

Foreliggende skrift ble skrevet i august og september 1917. jeg hadde alt gjort ferdig planen for neste, Kapitel VII «Erfaringer fra de russiske revolusjonene i 1905 og 1917». Men bortsett fra overskriften fikk jeg ikke skrevet en linje i dette kapitlet: den politiske krisen, opptakten til oktoberrevolusjonen i 1917 «forhindret» det. En slik «hindring» kan en være glad for. Iallfall vil det nok bli nødvendig å utsette annen del av brosjyren (som skal behandle «Erfaringene fra de russiske revolusjonene i 1905 og l9l7») i lang tid; det er behagelig og nyttigere å være med på «revolusjonens erfaringer» enn å skrive om dem.

Forfatteren
Petrograd, 30. november 1917.


30 / 09 / 2000
rolf@marxists.org