Vladimir Lenin

En tysk stemme om krigen


Sotsial-Demokrat 5. desember 1914. Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter Lenin & Sinovjev: Gegen den Strom. Aufsätse aus den Jahren 1914-1916, Hamburg 1921, s. 15-16.


"… Over natten har verdensbildet blitt et annet… Enhver legger skylden på sin nabo. Enhver hevder at han handlet i nødverge. Alle forsvarer bare sitt herligste eie, sitt hjem og sin arne… Nasjonal intetsigenhet og nasjonaltåke triumferer… Selv den store internasjonale arbeiderklassen … adlyder de nasjonale befalinger og tar gjensidig livet av seg på slagmarkene… Vår sivilisasjon er bankerott… Berømte europeiske forfattere skammer seg ikke over å stå frem som rasende og blinde sjåvinister… Vi har hatt alfor stor tiltro til at den imperialistiske galskapen kunne temmes av frykten for økonomisk ruin. Vi opplever en naken imperialistisk kamp om verdenshegemoni. Ikke en gang en antydning om at det handler om store ideer, i høyden om å styrte den russiske minotauren, tsaren og hans storfyrster, som har overgitt sine beste menn til skarpretteren… Men ser vi ikke hvordan det edle Frankrike, bæreren av frihetens ideal, blir en alliert av bøddeltsaren? Hvordan det ærlige Tyskland … bryter sitt ord og kveler det ulykksalige og nøytrale Belgia? … Hvordan skal det ende? Når elendigheten blir altfor stor, når fortvilelsen tar overhånd, når broren i fiendtlig militæruniform kjenner igjen sin bror - da vil det kan hende inntreffe noe uventet; kanskje vil våpnene bli rettet mot krigshisserne, kanskje vil folkeslagene som hatet har splittet, glemme det og plutselig forene seg. Vi vil ikke hengi oss til profetier. Men dersom den europeiske krigen fører oss et steg nærmere den sosiale republikken, så vil ikke krigen fremstå som så meningsløs som den nå synes."

Hvis stemme er dette? Kanskje en av de tyske sosialdemokratenes?

Nei, de nærer ikke slike tanker! De har nå, med Kautsky i spissen, blitt til "ynkelige kontrarevolusjonære pratmakere", som Marx kalte de tyske sosialdemokratene som like etter offentliggjøringen av sosialistlovene oppførte seg "som i dag" - på samme vis som Haase, Kautsky, Südekum og konsorter beter seg i våre dager. Nei, vårt sitat er hentet fra et småborgerlig kristent-demokratisk tidsskrift som utgis av et fromt selskap i Zürich (Neue Wege. Blätter für religiöse Arbeit, september 1914). Så dypt har vi altså sunket: De gudstroende filisterne snakker om at det ikke ville være noen ulykke dersom våpnene ble rettet mot "krigshisserne"; velansette sosialdemokrater som Kautsky rettferdiggjør "vitenskapelig" den mest nederdrektige sjåvinisme eller erklærer, som Plekhanov, parolen om borgerkrig mot borgerskapet som en farlig "utopi"!

Ja, når den slags "sosialdemokrater" har flertall i den offisielle "Internasjonalen" (forbund for internasjonal rettferdiggjøring av nasjonal sjåvinisme), er det ikke da bedre å kvitte seg med tilsmussede og istykkerrevne navnet "sosialdemokrat" og gå tilbake til den gamle marxistiske benevnelsen "kommunist"? Kautsky truet med det da de opportunistiske bernsteinianerne så ut til å kunne erobre flertallet i det tyske partiet. Det som i hans munn var en tom trussel, blir til slutt gjennomført av andre.


Sist oppdatert 1. februar 2008
fastylegar@marxists.org