Vladimir Lenin

Hilsningstelegram til Den bayerske rådsrepublikken


27. april 1919. Første gang trykt i Pravda, 22. april 1930. Oversatt av Frans-Arne Stylegar etter den engelske teksten i Collected works, b. 29. Moskva 1972, s. 256-326.


Vi vil takke dere for deres hilsninger, og for vår del hjertelig hilse rådsrepublikken i Bayern. Vi ber dere instendig om å gi oss oppdatert og sikker informasjon om følgende:

Hvilke tiltak har dere iverksatt for å bekjempe de borgerlige bødlene, Scheidemannene & Co?

Har det blitt opprettet råd av arbeidere og tjenestefolk i de ulike bydelene?

Har dere bevæpnet arbeiderne?

Har dere avvæpnet borgerskapet?

Har dere gjort bruk av lagrene av klær og andre saker for å gi arbeiderne, og særlig landarbeiderne og småbøndene, øyeblikkelig og utstrakt hjelp?

Har dere konfiskert de kapitalistiske fabrikkene og formuene i München og de kapitalistiske gårdene i landdistriktene?

Har dere slettet småbøndenes gjeld og kansellert jordleien?

Har dere doblet eller tredoblet landarbeidernes og de ufaglærte arbeidernes lønninger?

Har dere konfiskert alle papirlagre og alle trykkemaskiner, slik at dere kan trykke populære løpesedler og aviser for massene?

Har dere innført sekstimersdagen med to eller tre timers opplæring i statsadministrasjon?

Har dere sørget for at München-borgerskapet har måttet gi slipp på sine overflødige hus, slik at arbeiderne umiddelbart kan flyttet inn i komfortable leiligheter?

Har dere tatt over alle bankene?

Har dere sikret dere gisler fra borgerskapets rekker?

Har dere innført større matrasjoner for arbeiderne enn for borgerskapet?

Har alle arbeiderne blitt mobilisert til selvforsvaret og for å drive ideologisk propaganda i de omkringliggende landsbyene?

En hurtigst mulig og mest mulig omfattende gjennomføring av disse og lignende tiltak vil, sammen med initativ fra arbeider-, landarbeider- og - handlende adskilt fra disse - småbonde-råd, burde styrke stillingen deres. Borgerskapet må ilegges en nødskatt, og en faktisk forbedring av levestandarden blant arbeiderne, landarbeiderne og småbøndene må besørges umiddelbart og for enhver pris.

Med oppriktige hilsener og ønske om at dere må lykkes,

Lenin


Sist oppdatert 15. desember 2008
fastylegar@marxists.org