Resolusjon om innvandring fra Det norske arbeiderparti, 1897


Vedtatt på Det norske arbeiderpartis landsmøte i Kristiania 10. til 12. juli 1897. Etter Olav Kringen: Landsmøter. Beslutninger og resolutioner, Kristiania 1910.


Indvandringen

Landsmøtet uttaler, at den i den senere tid omsiggripende oversvømmelse av fremmed arbeidskraft alene kan reguleres ved kraftige klasseorganisationer med internationale sammenknytninger. Forøvrig henholder møtet sig til de paa tidligere landsmøter fattede beslutninger i saken.


Sist oppdatert 21. august 2007
fastylegar@marxists.org