Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbunds taktikkuttalelse, 1911


Vedtatt på landsmøtet i Lillestrøm, 4.-5. mai 1911. Fra Klassekampen nr. 4, juli 1911, s. 30.


Ungdomsforbundet ser som socialdemokratiets opgave at organisere proletariatet, gjøre det sin stilling og opgave bevidst og staalsætte det til kamp for sin egen befrielse.

Dette kan kun ske ved at vi stadig og overalt i vor agitation, vort oplysningsarbeide og vort praktisk-politiske arbeide lægger hovedvegten paa at avsløre det bestaaende samfund som et brutalt klassesamfund og de bestaaende borgerlige politiske partier som samfundsbevarende, dvs. partier som vil bevare det paa privateiendom og derigjennem paa utbytning og utsugning baserte privatkapitalistiske klassesamfund.

Kun herigjennem er det at vi kan faa vækket det sovende proletariat og bibringe det forstaaelsen av, at dets egen befrielse kun kan bli dets eget verk.

Enten de borgerlige vil kuske arbeiderne med pisken eller lokke dem til sig med sukkerbrød, saa sker begge dele kun for at bevare magten i de borgerlige hænder og holde arbeiderne borte fra sin egen befrielseskamp.

For os gjælder det derfor at indgyde de forskræmte og feige mot og vise de vildledede og forlokkede hulheden ved sukkerbrødpolitikken, vise dem, at de homøopatiske sukkerbrøddoser ikke formindsker utbytningen, ikke raader bot paa samfundsuretfærdigheten, og lære dem til at møte kravet paa taknemmelighet for smulerne med vort steile krav paa en hel og uavkortet samfundsretfærdighet.

Men skal dette gjøres, maa vi stadig og overalt paapeke den skrikende motsætning, som er mellom vort samfundsideal og borgersamfundet, den verdensanskuelse, som skiller os og borgerpartierne.

Vi må m.a.o. bryte alle broer mellem os og borgersamfundet av, bekjæmpe alt, hvad der kommer fra borgerklassen som os fiendtlig og lægge al vor vægt paa at organisere proletariatet saa stærkt, at det kan feie borgersamfundet med dets klasseforskjel og utbytning overende og ved magt gjennemføre socialismen.

Ut fra dette grundsyn kan landsmøtet ikke andet end beklage den bro til samarbeide mellem os og dele av borgerpartierne, som blev bygget paa arbeiderpartiets landsmøte, samtidig som landsmøtet paa det bestemteste tar avstand fra den artikel om "Taktik" stod i Soc.Dem. for 28. april.

Skal fremmarsjen ske efter de linjer, vil vi nemlig kun bidra at styrke borgerpartiernes anseelse og bevare tillid til dem hos masserne og derigjennem lamme vor egen dømmekraft.

Vi vil da ha mistet av sigte vor sikre lederstjerne paa veien til magt, Karl Marx' bevingede ord: Proletarer i alle land, foren eder"


Sist oppdatert 27. juli 2007
fastylegar@marxists.org