Rudolf Nilsen

På gjensyn (1926)

[nilsen]


12 / 23 / 2007
fastylegar@marxists.org