Arnulf Øverland

Litt jus


Opprinnelig publisert i Arbeiderbladet i 1923-1924, her etter Forpostfektninger, Oslo 1939, s. 46-47.


Jus kan som bekjent bety både rett og suppe. Hvor der her er tale om jus, betyr det naturligvis suppe.

For at krigen skulde kunne bryte ut, måtte Jaures skaffes til side. At han kunde ha forhindret krigen, er vel ikke sikkert. Men han var iallfall en "fare" for krigen.

De ansvarlige franske politikere behøvde ikke å drepe ham egenhendig. De behøvde bare å la det skinne igjennem i avisene at han var en fiende av fedrelandet, og at det hadde vært bedre, om han enten ikke hadde vært født - eller noget lignende. At han døde, det var da noget lignende. Og så døde han.

Det var ikke engang nødvendig å foranstalte noget justismord på ham. Rettferdigheten behøvde ikke å påkalles før hans morder skulde - domfelles? - Nei, frikjennes!

For at freden skal kunne vare ved og sprede sine velsignelser ut over hele Europa - og freden er ja nesten ennu bedre enn krigen - men for at den skal kunne vare ved på samme vis som hittil, er det nødvendig at alle, som arbeider i Jaures' ånd, skaffes tilside.

Nu far eksempel Vorovsky. At han kunde ha farhindret en "fredelig" underkuelse og utsultning av Europas arbeidende folk, er der visst ingen som mener. Men han var iallfall en fare for Poincarés fred.

Nu gikk alt godt. Han blev drept. Det gjaldt bare å få morderen frikjent.

Juryen fikk sig forelagt to spørsmål:

1) Har de anklagede drept Vorovsky?

2) Er de skyldig i mordet?

Første spørsmål blev besvart med ja, annet spørsmål blev av fire jurymedlemmer besvart med nei, hvorefter morderen, som hadde avlagt uforbeholden tilståelse, blev frikjent.

Dette er altså jus. Det betyr suppe.

For det skulde vel ikke ha noe med lov og rett å gjøre?

Kjøkkenchefen hadde opfordret kelnerne til ikke å motta drikkepenger.

Men man kan altså udmerket godt planlegge og utføre et mord uten å være skyldig i det.

<å>Efter dette vil der da melde sig nogen nye spørsmål:

1) Tillater borgerlige domstoler mord på kommunister?

2) Hvem har i så fall skyld for disse mord?

3) Og hvem har skyld for at den borgerlige rettferdighet vekker harme og forakt?


Sist oppdatert 15. februar 2008
fastylegar@marxists.org